Skip to main content

rak piersi

Rak piersi – nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo i może dawać przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu).

4 główne podtypy raka piersi:

  • luminalny A
  • luminalny B (ob posiadające receptory dla żeńskich hormonów płciowych)
  • zaawnasowany hormonozależny HER2+
  • oraz rak potrójnie ujemny

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet.

12%

Każda kobieta ma 12% ryzyko, że zachoruje na raka piersi. Oznacza to,że 1 na 8 kobiet w którymś momencie życia zachoruje na ten nowotwór.

1,5mln

Rocznie rozpoznaje się u 1 500 000 kobiet na całym świecie.

18 500

W Polsce stwierdza się rocznie ponad 18 500 nowych przypadków zachorowań.

50%

Co 2. przypadek to zaawansowany hormonozależny rak piersi z dodatnią ekspresją receptora estrogenowego, raka HER2-ujemnego (około 8500 nowych rozpoznań).

4000

U ok. 4000 kobiet nowotwór jest pierwotnie lub wtórnie zaawansowany.

Leczenie raka piersi jest skuteczne; niestety, w Polsce zbyt często jest on diagnozowany bardzo późno, co ma znaczący wpływ przebieg leczenia.

Zaawansowany hormonozależny rak piersi HER2+ jest najczęściej występującym fenotypem raka piersi. Charakteryzuje się tym, że guzy mają receptory hormonalne, czyli są zależne od hormonu i nie mają nadmiernej ekspresji hormonu HER2. Ten fenotyp jest wysoce wrażliwy na hormonoterapię (HTH) i leczenie oparte na hormonoterapii oparte np. na leczeniu cyklibami (inhibitorami CDK 4/6)

czynniki ryzyka

wiek – nowotwory złośliwe piersi występują najczęściej po 50 roku życia

wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki, późna menopauza

brak ciąż lub ciąża w późnym wieku

otyłość

stosowanie antykoncepcji hormonalnej przed 25. rokiem życia

predyspozycje genetyczne

geny

Wiedzieć oznacza móc wcześniej zareagować.

Jeśli kobieta urodzi się z uszkodzonym genem, jej ryzyko zachorowania na raka piersi może wzrosnąć nawet do 87%. Nosicielstwo wadliwego genu nigdy nie oznacza pewności zachorowania, ale jest wystarczająco silną przesłanką, żeby zdecydować się na podjęcie odpowiednich kroków związanych z właściwą profilaktyką nowotworu.

Jeśli w Twojej rodzinie występowały zachorowania na raka piersi i jajnika, porozmawiaj z lekarzem o zasadności wykonania badań genetycznych.

rozpoznanie

Rak piersi najczęściej rozpoznawany jest jako twardy guzek, mogą wystąpić takie objawy jak zmiana wielkości, kształtu czy symetrii piersi, zaczerwienienie skóry piersi, wciągnięcie brodawki lub sączenie się z niej krwistej wydzieliny, a także powiększenie pachowych nadobojczykowych węzłów chłonnych. Nowotwory piersi są związane z występowaniem określonych zaburzeń genetycznych. W raku piersi jest obecnie coraz więcej dostępnych terapii celowanych, ale wybór właściwego leczenia wymaga oznaczenia statusu receptora HER2.

Oznaczenia statusu receptora HER2 – jak to się robi?

Określenie typu nowotworu możliwe jest w trakcie biopsji gruboigłowej lub operacji, kiedy to pobiera się jego fragment. Podczas takiego badania możliwe jest również określenie statusu receptora HER2, który występuje na powierzchni komórek. Receptor ten odpowiada za ich wzrost, a jego aktywność ma kluczowe znaczenie przy decyzji o wyborze terapii w raku piersi. Badanie sprawdzające nadekspresję receptora HER2 powinno zostać wykonane po operacji wycięcia guza. Dopiero na podstawie otrzymanych wyników lekarz podejmuje decyzję dotyczącą wyboru leczenia.

leczenie

Współczesna medycyna oferuje coraz więcej opcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu raka piersi. Obecnie coraz częściej stosuje się wielodyscyplinarne leczenie skojarzone, które uwzględnia metody leczenia miejscowego (chirurgia i napromienianie) oraz systemowego (chemioterapia, hormonoterapia, terapia celowana molekularnie).

Leczenie chirurgiczne – jest główną i nieodzowną metodą leczenia raka piersi – w szczególności wczesnego stadium choroby.

Leczenie skojarzone – w większości przypadków sam zabieg operacyjny nie jest postępowaniem wystarczającym – dlatego też konieczne jest zastosowanie leczenia farmakologicznego, a czasami dodatkowo radioterapii. Celem takiego postępowania jest redukcja potencjalnych przerzutów i uzyskanie lepszych wyników leczenia.

Hormonoterapia – w zdecydowanej większości przypadków rak piersi jest nowotworem hormonozależnym, którego wzrost i progresja jest uwarunkowana pobudzeniem receptorów estrogenowych i progesteronowych przez odpowiednie hormony.

Decyzja o wdrożeniu hormonoterapii u chorych na nowotwór piersi jest uwarunkowana wykazaniem obecności receptorów estrogenowych w komórkach raka. Celem hormonalnego leczenia chorych na raka piersi jest wyeliminowanie pobudzającego wpływu estrogenów na wzrost komórek nowotworowych.

decyzje

O wyborze ścieżki leczenia i doborze terapii, musisz porozmawiać ze swoim lekarzem. Poproś go o interpretację wyników, wyjaśnienie niezrozumiałych dla Ciebie kwestii, wytłumaczenie na czym polega i jak wygląda terapia.

Nie bój się zadawać wielu pytań. Pamiętaj, chodzi o Twoje zdrowie!